Say Yes to Jobs & Fair Trade, Say No to MES for China March on Brussels
 Source: 4 videos 5 photo gallery 12 documents

European industry has already lost millions of manufacturing jobs to China. The question now facing the European Commission is whether to grant China ‘Market Economy Status’ (MES) in 2016. If surrendered, China MES could cost the EU millions of jobs and hundreds of billions of euros in lost growth.
Granting MES to China requires a legislative change in EU law, so the Chinese government argues that process should begin now in order to be ready by December 2016.

We are committed to European manufacturing as the fundamental driver of innovation, environmental sustainability, growth and jobs in Europe. We also support the principle of fair competition through free and fair trade.
We are calling on EU leaders to deny Market Economy Status (MES) to China, as it simply is not yet a market economy. Granting MES to China would eliminate Europe’s ability to stop Chinese dumping. Deprived of targeted EU anti-dumping measures, China would fatally undermine Europe’s industrial base and threaten European jobs. This march will provide a unique opportunity for employers and employees to tell European decision makers to not to grant China Market Economy Status in December 2016.


MANIFESTACJA EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU W OBRONIE WOLNEGO I UCZCIWEGO HANDLU

MANIFESTACJA EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU W OBRONIE WOLNEGO I UCZCIWEGO HANDLU

TAK dla miejsc pracy i
uczciwego handlu! NIE dla przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej!


My, pracownicy, związkowcy i pracodawcy europejskiego przemysłu - generujący roczne obroty w wysokości ponad 500 miliardów euro i zapewniający miejsca pracy milionom - jesteśmy przywiązani do europejskiego przemysłu, który jest gwarantem innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, wzrostu oraz miejsc pracy w Europie. Wspieramy uczciwą konkurencję poprzez wolny i uczciwy handel. Chiny nie stoją na straży zasady uczciwej konkurencji w stosunkach handlowych. Chiny nie są gospodarką rynkową. Dlatego wzywamy przywódców europejskich, aby nie przyznawali Chinom statusu gospodarki rynkowej dopóki nie wywiążą się one ze swoich zobowiązań względem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przyznanie takiego statusu Chinom pozbawiłoby Unię Europejską możliwości stosowania wobec Chin instrumentów antydumpingowych.
Europejscy przywódcy muszą wziąć odpowiedzialność za obywateli Europy i zrównoważony rozwój kontynentu. Powinni opracować szybkie i efektywne instrumenty obrony rynku chroniące przyszłość europejskiego przemysłu.
Bez unijnych instrumentów antydumpingowych, nieuczciwy import przyczyni się do dalszego osłabiania przemysłu w Europie i utraty miejsc pracy. Import zwiększy oddziaływanie na środowisko pod kątem emisji CO2. Dlatego wzywamy władze UE do porozumienia w sprawie systemu handlu emisjami (ETS), który nie nałoży dodatkowych kosztów na najbardziej wydajne zakłady w Europie i zapewni europejskiemu przemysłowi równe szanse konkurowania.
Razem, my – pracownicy, związki zawodowe i pracodawcy europejskiego przemysłu przeciwstawiamy się nadaniu Chinom status gospodarki rynkowej dopóki taką gospodarką się nie stanie. Wzywamy Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisję, aby powiedzieli


TAK dla miejsc pracy i uczciwego handlu, NIE dla statusu gospodarki rynkowej dla Chin!


Available media of this event