Say Yes to Jobs & Fair Trade, Say No to MES for China March on Brussels
 Source: 4 videos 5 photo gallery 12 documents

European industry has already lost millions of manufacturing jobs to China. The question now facing the European Commission is whether to grant China ‘Market Economy Status’ (MES) in 2016. If surrendered, China MES could cost the EU millions of jobs and hundreds of billions of euros in lost growth.
Granting MES to China requires a legislative change in EU law, so the Chinese government argues that process should begin now in order to be ready by December 2016.

We are committed to European manufacturing as the fundamental driver of innovation, environmental sustainability, growth and jobs in Europe. We also support the principle of fair competition through free and fair trade.
We are calling on EU leaders to deny Market Economy Status (MES) to China, as it simply is not yet a market economy. Granting MES to China would eliminate Europe’s ability to stop Chinese dumping. Deprived of targeted EU anti-dumping measures, China would fatally undermine Europe’s industrial base and threaten European jobs. This march will provide a unique opportunity for employers and employees to tell European decision makers to not to grant China Market Economy Status in December 2016.


MANIFEST VOOR VRIJE EN EERLIJKE HANDEL VAN DE EUROPESE INDUSTRIE

MANIFEST VOOR VRIJE EN EERLIJKE HANDEL VAN DE EUROPESE INDUSTRIE

ZEG JA TEGEN EERLIJKE
HANDEL EN BANEN! ZEG NEE TEGEN EEN MES VOOR CHINA!


Wij, de werknemers, vakbonden en werkgevers van de Europese industrie – goed voor een jaarlijkse omzet van € 500.000.000.000 en bron van miljoenen banen – zijn sterk gericht op de Europese maakindustrie als fundamentele basis voor innovatie, duurzaamheid van het milieu, economische groei en werkgelegenheid in Europa. Vanuit dat perspectief ondersteunen wij het beginsel van gelijke en eerlijke concurrentie door middel van vrije handel.
China houdt zich niet aan dit principe van eerlijke concurrentie in handelsrelaties. China is nog altijd geen markteconomie. Wij roepen de EU-leiders op om de status van markteconomie (MES) dan ook niet toe te kennen aan China totdat het haar verplichtingen aan de Wereldhandelsorganisatie (WHO) nakomt. Een gevolg van het toekennen van MES aan China zou zijn dat het vermogen van de EU om Chinese dumppraktijken te stoppen zwaar onder druk komt te staan, dan wel onmogelijk wordt.
De Europese leiders moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun burgers en zorgen voor een duurzame Europese economie. Daarom moeten zij zorgen voor snelle en effectieve handelsbeschermingsinstrumenten om daarmee de toekomst van de Europese gasindustrie veilig te stellen.
Zonder gerichte EU antidumpingmaatregelen, zullen oneerlijke importen de bestaande industrieën en de werkgelegenheid in Europa ernstig schaden. Deze import vergroot bovendien de Europese CO2-footprint. Vanuit dit besef roepen wij de EU-autoriteiten op overeenstemming te bereiken over een duurzaam EU-emissiehandelssysteem, dat geen extra kosten oplegt aan de efficiëntste Europese bedrijven en tevens een gelijk speelveld creëert voor de Europese industrie in het mondiale krachtenveld.
Wij, de werknemers, vakbonden en werkgevers van de Europese industrie zullen ons blijven verzetten tegen het toekennen van MES aan China totdat het voldoet aan alle eisen voor een echte markteconomie. Wij vragen aan het Europees Parlement, de lidstaten en de Commissie dat zij deze koers ondersteunen en


JA! durven te zeggen tegen banen en eerlijke handel! En, NEE! tegen een onterechte toekenning van MES aan China!


Available media of this event