Say Yes to Jobs & Fair Trade, Say No to MES for China March on Brussels
 Source: 4 videos 5 photo gallery 12 documents

European industry has already lost millions of manufacturing jobs to China. The question now facing the European Commission is whether to grant China ‘Market Economy Status’ (MES) in 2016. If surrendered, China MES could cost the EU millions of jobs and hundreds of billions of euros in lost growth.
Granting MES to China requires a legislative change in EU law, so the Chinese government argues that process should begin now in order to be ready by December 2016.

We are committed to European manufacturing as the fundamental driver of innovation, environmental sustainability, growth and jobs in Europe. We also support the principle of fair competition through free and fair trade.
We are calling on EU leaders to deny Market Economy Status (MES) to China, as it simply is not yet a market economy. Granting MES to China would eliminate Europe’s ability to stop Chinese dumping. Deprived of targeted EU anti-dumping measures, China would fatally undermine Europe’s industrial base and threaten European jobs. This march will provide a unique opportunity for employers and employees to tell European decision makers to not to grant China Market Economy Status in December 2016.


MANIFEST EURÓPSKEHO PRIEMYSLU

MANIFEST EURÓPSKEHO PRIEMYSLU

POVEDZ ÁNO PRACOVNÝM MIESTAM A FÉROVÉMU OBCHODU! POVEDZ NIE UDELENIU ŠTATÚTU TRHOVEJ EKONOMIKY ČÍNE!


My, zamestnanci, odbory a zamestnávatelia európskeho priemyslu - s ročným obratom viac než 500 miliárd Euro a miliónmi pracovných miest - sme zaviazaní európskemu výrobnému priemyslu ako základnej hybnej sile inovácií, environmentálnej udržateľnosti, rastu a pracovných miest v Európe. Podporujeme princípy hospodárskej súťaže prostredníctvom voľného a férového obchodu.
Tento princíp však nie je vlastný krajinám, ako je Čína. Čína ešte nie je trhovou ekonomikou. Preto vyzývame EU lídrov, aby zamietli udelenie štatútu trhovej ekonomiky (MES) Číne až do doby, keď bude táto krajina spĺňať kritéria stanovené Svetovou obchodnou organizáciou (WTO). Udelenie MES by zabránilo EÚ zastaviť čínsky damping.
Európski lídri musia prevziať zodpovednosť za svojich obyvateľov a udržateľnosť hospodárskeho rastu a prosperity Európy. Musia sa zasadiť o prijatie účinných a efektívnych nástrojov na ochranu obchodu, ktoré zabezpečia budúcnosť európskeho výrobného priemyslu. Pri neexistencii cielených antidampingových opatrení zo strany EÚ by neférové dovozy naďalej devastovali európsku priemyselnú základňu a ohrozovali naše pracovné miesta. Zároveň by zvýšili európsku uhlíkovú stopu. Vyzývame preto príslušné autority EÚ na dohodu o udržateľnom európskom systéme obchodovania s emisnými kvótami. Tento systém nesmie viesť k zvyšovaniu nákladov, minimálne na úrovni najefektívnejších európskych prevádzok, tak, aby sa pre ne zabezpečili rovnaké podmienky na podnikanie, aké majú ich konkurenti v krajinách mimo EÚ.
My, zamestnanci, odbory a zamestnávatelia európskeho priemyslu, sme spoločne proti udeleniu štatútu trhovej ekonomiky Číne, pokiaľ nebude skutočne trhovou ekonomikou. Vyzývame Európsky Parlament, členské štáty EÚ a Európsku komisiu:


POVEDZTE ÁNO PRACOVNÝM MIESTAM A FÉROVÉMU OBCHODU! POVEDZTE NIE UDELENIU ŠTATÚTU TRHOVEJ EKONOMIKY ČÍNE!


Available media of this event